Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn bản chỉ đạo điều hành

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của UBND xã Ninh Xuân

Xem link tại đây: Link

Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thông qua Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa XEM LING TẠI ĐÂY: LINK
Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Giáo dục và đào tạo Xem link tại đây: /uploads/files/thong-bao-TTHC-muc-do-3-4_signed_signed.pdf
Danh mục thủ tục hành chính cho phép thanh toán phí, lệ phí trực tuyến thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công thông qua TT DV HCC trực tuyến tỉnh Khánh Hòa   /uploads/files/Danh%20m%E1%BB%A5c%20th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20cho%20ph%C3%A9p%20thanh%20to%C3%A1n%20ph%C3%AD%2C%20l%E1%BB%87%20ph%C3%AD%20tr%E1%BB%B1c%20tuy%E1%BA%BFn%20th%C3%B4ng%20qua%20Trung%20t%C3%A2m%20D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20c%C3%B4ng.pdf
QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  
QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn về sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.  Xem link tại đây: /uploads/files/Q%C4%90%20Ph%C3%AA%20duy%E1%BB%87t%20quy%20tr%C3%ACnh%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20l%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c%20an%20to%C3%A0n%20v%E1%BB%81%20sinh%20th%E1%BB%B1c%20ph%E1%BA%A9m%20thu%E1%BB%99c%20th%E1%BA%A9m%20quy%E1%BB%81n%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20c%E1%BB%A7a%20UBND%20c%E1%BA%A5p%20huy%E1%BB%87n%20tr%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20b%C3%A0n%20t%E1%BB%89nh_(EO).pdf
Hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ CNTT trong hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước Xem link tại đây:  LINK
Danh mục TTHC lĩnh vực du lịch cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa   Xem link tại đây: LINK


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B%8Bch%20v%E1%BB%A5%20c%C3%B4ng%20tr%E1%BB%A5c%20tuy%E1%BA%BFn%20m%E1%BB%A9c%20%C4%91%E1%BB%99%203%20%264%20c%E1%BB%A7a%20s%E1%BB%9F%20VHTT.pdf
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/7/2020 2:58:29 AM

 
 
 
 
 
 
Thiết kế website   
 
 
 
^ Về đầu trang