Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn bản chỉ đạo điều hành

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

                               Văn bản chỉ đạo điều hành

1

Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính xã năm 2021

Link

2

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

Link

3

Xây dựng Kế hoạch cải tiến lề lối làm việc

Link

4

Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã

Link

5

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ về công tác cải cách hành chính

Link

6

Thực hiện kiểm soát có hiệu quả tiến độ công việc của cán bộ, công chức

Link

 
        Công khai danh mục thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; danh mục thủ tục hành chính cho phép thanh toán trực tuyến; thực hiện qua bưu chính công ích.
 Xem link tại đây: Link
 
               Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy

- Quyết định số 351.2/QĐ-CT.UBND ngày 12/7/2021 v/v phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên;

Xem link tại đây: link

- Quyết định 351.3/QĐ-CT.UBND ngày 12/7/2021 v/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã Ninh Xuân.
Xem link tại đây: link
 
            Công tác kiện toàn và đổi mới cơ chế hoạt động của UBND xã
Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Ninh Xuân nhiệm kỳ 2021 – 2026.
               Xem link tại đây: Link 


CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

1. Kế hoạch Về tổng kết Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020 và dề xuất các giải pháp nhiệm vụ 2021-2030. xem link tại đây: Link

2. Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết Cải cách hành chính 2020

Xem link tại đây: Link

3. Quyết định ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

Xem link tại đây: Link

Quyết định ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 

Xem link tại đây: Link

4.  Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020

      Xem link: /uploads/files/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20c%E1%BA%A3i%20c%C3%A1ch%20HC%202020.pdf

5.  Tổng kết Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020 và dề xuất các giải pháp nhiệm vụ 2021-2030

     Xem link:  /uploads/files/51_signed_compressed.pdf

Năm 2019

Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của UBND xã Ninh Xuân

Xem link tại đây: Link

Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thông qua Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

XEM LING TẠI ĐÂY: LINK

Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Giáo dục và đào tạo

Xem link tại đây: /uploads/files/thong-bao-TTHC-muc-do-3-4_signed_signed.pdf

Danh mục thủ tục hành chính cho phép thanh toán phí, lệ phí trực tuyến thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công thông qua TT DV HCC trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

XEM LING TẠI ĐÂY: LINK

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn về sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

 XEM LING TẠI ĐÂY: LINK

Hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ CNTT trong hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước

Xem link tại đây:  LINK

Danh mục TTHC lĩnh vực du lịch cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

  Xem link tại đây: LINK

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/30/2023 8:36:01 AM

^ Về đầu trang