Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Xuân năm 2021

Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Xuân năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, UBMTTQVN XÃ Ninh Xuân
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6

LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, UBMTTQVN XÃ NINH XUÂN
Đăng ký cấp giấy CNQSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất năm 2021

Đăng ký cấp giấy CNQSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất năm 2021

Đăng ký cấp giấy CNQSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất năm 2022
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH XUÂN
Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021

Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021

Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021
Lịch công tác tháng 5

Lịch công tác tháng 5

LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, UBMTTQVN XÃ NINH XUÂN
Kế hoạch đảm bảo ATTP năm 2021

Kế hoạch đảm bảo ATTP năm 2021

kê hoạc triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn Ninh Xuân năm 2021
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/29/2023 1:14:10 PM

^ Về đầu trang