Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Tuyên truyền CCHC

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia

triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia
Tổng kết chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020

Tổng kết chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020

Ninh Xuân tổ chức hội nghị tổng kết chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 7

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 7

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 7
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 6

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 6

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 6
TIN: XÃ NINH XUÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

TIN: XÃ NINH XUÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

TIN: XÃ NINH XUÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

KẾT QUẢ NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2019

NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2019
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/30/2023 9:54:36 AM

^ Về đầu trang