Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Ý kiến cử tri

Thông báo kết quả kỳ họp HĐND xã lần thứ 7

Thông báo kết quả kỳ họp HĐND xã lần thứ 7
Kết quả kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân xã Ninh Xuân khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kết quả kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân xã Ninh Xuân khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

          Trong 01 ngày, ngày 28 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường A-UBND xã Ninh Xuân, Hội đồng nhân dân xã đã tiến hành kỳ họp thứ 7 khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đã đề ra.

          Tham dự kỳ họp có 28/29 đại biểu HĐND xã khóa XII và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo và Ủy viên UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Trưởng các ngành, đoàn thể xã.

          Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, đại biểu HĐND thị xã phụ trách địa bàn đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

          Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân xã khóa XII đã xem xét, thông qua các vấn đề sau: 

 1. Xem xét và quyết định các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội
 1. Những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2018
 • Về lĩnh vực kinh tế:

+ Về sản xuất Nông nghiệp và Lâm nghiệp: Cây lúa vụ Đông Xuân năng suất bình quân 70 tạ/ha; vụ hè thu diện tích 443 ha, năng suất ước đạt 60 tạ/ha; vụ mùa diện tích ước thực hiện 659 ha, năng suất ước tính 56 tạ/ha. Tổng sản lượng 7.993/7.035 tấn, đạt 113,62 % kế hoạch. Cây mía: Tổng diện tích 2.557 ha, năng suất ước 56 tấn/ha. Tổng sản lượng 144.312 /126.000 tấn, đạt 114,53% kế hoạch.

+ Công tác Giao thông thủy lợi, XDCB và Nông thôn mới: Sửa chữa đường giao thông nông thôn cho nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018: 162.000.000 đồng. Công trình kênh mương đồng Đình Vân Thạch: 413.738.000 đồng; Xây dựng mái che sân UBND xã Ninh Xuân: 89.000.000 đồng. Sửa chữa tràn bê tông thôn Vân Thạch và tràn đường bê tông đi vào đập 7 xã, tả luy đường bê tông cầu ông Hổ: 475.520.000 đồng; đường GTNT trục thôn Ngũ Mỹ đoạn từ nhà ông Lịch đến Cầu gỗ (giai đoạn 1): 1.209.678.000 đồng; Sửa chữa đường nội đồng thôn Tân Phong: 503.965.000 đồng. Xây dựng cổng, tường rào trụ sở 03 thôn: Ngũ Mỹ, Phước Lâm, Vân Thạch: 775.887.000 đồng. Nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện Đề án NTM. Hằng năm UBND xã đăng ký 1 đến 2 tiêu chí và đến thời điểm hiện nay xã đã đạt được 11/19 tiêu chí.

+ Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm như sau:  Hồ sơ cấp đổi: Chuyển Văn phòng đăng ký đất đai: 66 hồ sơ, tổng diện tích: 21.300m2. Theo Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 về việc giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận QSD đất: tổng diện tích giao 37,25ha gồm: 16ha đất sản xuất nông nghiệp, 21 ha đất lâm nghiệp, 0,25ha đất ở. Hồ sơ cấp ban đầu đơn vị tư vấn tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ địa chính cũng như đơn kê khai đăng ký của nhân dân: 8320 đơn tương ứng diện tích: 2208 ha (tháng 5/2018). UBND xã tiến hành thống kê và phân loại hồ sơ để có kế hoạch tiếp tục kê khai bổ sung để cấp giấy chứng nhận QSD đất theo quy định. Tổng diện tích đã cấp: 34,36 ha/37,25 ha (chỉ tiêu giao), đạt tỉ lệ: 92,25%. Trong đó gồm: Đất sản xuất nông nghiệp: 10,30ha/16ha, đạt tỉ lệ: 64,39 % kế hoạch giao. Đất ở: 0,13 ha/025 ha đạt 53,39%. Đất Lâm nghiệp: 23,92ha/21ha đạt 114 %.

+ Về môi trường: Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ môi trường trên địa bàn xã; triển khai xây dựng bãi rác chôn lấp tại Núi đeo (Đất Quốc phòng với kinh phí 201.000.000 đồng đáng thi công do vướng nguồn gốc đất;  san lắp các hố chứa nước gây ô nhiễm môi trường tại các Hội trường thôn với kinh phí 81.000.000 đồng.

+ Thu Ngân sách trên địa bàn ước thực hiện năm 2018: 19.949.084.905/ 17.364.672.000đồng, đạt 114,88% chỉ tiêu thị xã giao và 110,43% Nghị quyết HĐND xã. Trong đó:  Thu ngân sách hưởng 100%: 1.565.367.000/1.522.152.000 đồng, đạt 102,84% chỉ tiêu thị  xã giao và Nghị quyết HĐND xã; trong đó: Thu ngân sách hưởng tỷ lệ phần trăm: 1.331.197.905/ 1.050.000.000 đồng; đạt 126,78% chỉ tiêu thị xã giao và 115,76% Nghị quyết HĐND xã; Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 17.052.520.000 /14.792.520.000đồng; đạt 115,28% chỉ tiêu thị xã giao và 110,78% Nghị quyết HĐND xã.

+ Chi ngân sách ước thực hiện năm 2018: 18.918.258.085/17.364.673.000 đồng, đạt 108,95% chỉ tiêu thị xã giao và 104,73% Nghị quyết HĐND xã. Trong đó: Kinh phí thực hiện khoán: 2.644.000.000/2.760.869.000 đồng, đạt 95,77% chỉ tiêu thị xã giao và Nghị quyết HĐND xã;  Kinh phí không thực hiện khoán: 16.274.258.085/ 14.691.673.000 đồng đạt 111,44% chỉ tiêu thị xã giao và 106,34 % Nghị quyết HĐND xã. Trong đó:  Chi đầu tư: 2.177.444.000/1.286.441.000 đồng, đạt 169,26% chỉ tiêu thị xã giao và 115,43% Nghị quyết HĐND xã; Chi thường xuyên: 14.054.814.085/ 13.199.363.000 đồng; đạt 106,48% chỉ tiêu thị xã giao và 105,68% Nghị quyết HĐND xã.

 • Về Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

+ Công tác Giáo dục - Phổ cập: Duy trì caùc lôùp PCTH ñuùng ñoä tuổi và hoàn thành chỉ tiêu các chương trình phổ cập năm 2018. Công tác Phổ cập: Xóa mù 1/1 đạt 100%, sau xóa mù 1/1 đạt 100%; PC THCS 3/3, đạt 100% kế hoạch giao.

+ Công tác Chăm sóc trẻ em- Y tế- Dân số KHHGĐ: Tổng số trẻ SDD 26/666, chiếm tỷ lệ 3,90%; Trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đủ liều: 159/160 cháu, đạt tỷ lệ  99,4%. Tổng số bệnh nhân khám tại trạm: 8.321/ 10.000 lượt, đạt tỷ lệ: 83,21 %. Trong đó khám BHYT: 6.206 lượt; khám trẻ em dưới 6 tuổi: 283 cháu; khám đông y: 3.636 lượt. Vận động nhân dân tham gia BHYT đạt 79/80%, đạt tỷ lệ 98,75 % chỉ tiêu kế hoạch thị xã giao năm 2018. Dân số- KHHGĐ: Tuyên truyền các gia đình hạn chế sinh con thứ 3 và thực hiện tốt các biện pháp tránh thai. (Đặt vòng 82/81, đạt 101,2%; viên tránh thai 496/495, đạt 101,2%; tiêm thuốc tránh thai 94/94, đạt 100; bao cao su 375/370, đạt 101,4%; Đình sản 04/02, đạt 200%; ); số người sinh con thứ 3 trở lên là 07 người. Mức giảm tỷ suất sinh 0,4/0,2 %0.

+ Công tác Văn hóa, thông tin – truyền thông, Thể dục thể thao và gia đình: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, tham gia các buổi hội diễn do thị xã và khối tổ chức; phát động phong trào toàn dân rèn luyện thân thể để tăng cường sức khỏe; đẩy mạnh phong trào luyện tập dưỡng sinh của câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi; xây dựng và triển khai hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018; tổ chức bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa năm 2018.

 + Công tác Lao động- Thương binh và xã hội: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đến đời sống các gia đình chính sách, thực hiện trả các chế độ đối cho các đối tượng chính sách, BHXH đúng thời gian quy định.

+ Công tác Bảo trợ xã hội: Trong năm Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội đã xét duyệt 60 hồ sơ cho các đối tượng; trong đó, người từ đủ 80 tuổi trở lên là 19 hồ sơ; người khuyết tật nặng 45 hồ sơ, 01 hồ sơ trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 03 hồ sơ trẻ em bỏ rơi; 02 hồ sơ người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc diện hộ nghèo.

+ Công tác giảm nghèo: Hộ nghèo đầu năm 2018 là 80 hộ, qua rà soát cuối năm giảm 11 hộ còn 69 hộ, 202 khẩu. Hộ cận nghèo 188 hộ, giảm 36 hộ còn 152 hộ, 555 khẩu. Thực hiện cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 đạt 100%.

+ Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo: Tuyên truyền vận động nhân dân trong độ tuổi lao động đi học nghề tạo điều kiện để lao động nông thôn có tay nghề đáp ứng được nhu cầu việc làm tạo thu nhập ổn định, đến nay có 250 lao động có việc làm mới.

 • Về công tác nội chính:

+ Công tác chỉ đạo điều hành của UBND: Trong năm 2018, lãnh đạo UBND xã đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát chỉ đạo của cấp trên và Đảng ủy xã để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kịp thời ban hành các quyết định, kế hoạch, công văn về điều hành phát triển kinh tế- xã hội, thu chi ngân sách xã năm 2018, xây dựng các chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện. Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm đất, khai thác, vận chuyển tài nguyên, khoáng sản trái phép; quan tâm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường; các công trình xây dựng trong năm.

+ Công tác Tư pháp- Hộ tịch, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo: Giải quyết hồ sơ hộ tịch gồm 1242 trường hợp: Đăng ký khai sinh 309 trường hợp, (trong đó: đăng ký đúng hạn: 144 trường hợp, quá hạn: 34 trường hợp, đăng ký lại: 131 trường hợp); Đăng ký kết hôn 130 đôi (đăng ký lần 02 trở lên 16 trường hợp); Đăng ký tử 58 trường hợp (đúng hạn 27; quá hạn 21); Xác nhận tình trạng hôn nhân: 208 trường hợp; công nhận cha mẹ con: 02 trường hợp; cải chính hộ tịch 05 trường  hợp; điều chỉnh hộ tịch 09 trường hợp; thay đổi họ: 04 trường hợp; cấp bản sao hộ tịch :556 trường hợp.

+ Công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2018 tổ chức tiếp công dân 01 trường hợp. Tiếp nhận 17 đơn;  đã giải quyết xong 15 đơn; còn lại 02 đơn trong hạn đang xác minh giải quyết.

+ Công tác Quốc phòng, an ninh: Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra kiểm tra trên địa bàn xã, xây dựng kế hoạch kiểm tra nhân hộ khẩu trên địa bàn, xây dựng đầy đủ các kế hoạch trực bảo vệ các ngày lễ, tết đảm quân số theo kế hoạch. Tổ chức giao quân bảo đảm chỉ tiêu 27/27 thanh niên. Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo phân cấp cho đối tượng 4. Công tác tập huấn, huấn luyện đạt 100%; công tác động viên quân đội đạt 100%. Tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019 96/96 đạt 100%.

 • Công tác khắc phục bão số 12 năm 2017.

Toàn xã có 63 nhà sập hoàn toàn, UBND xã đã chi hỗ trợ kinh phí cho 63 hộ có nhà sập, đến nay đã khắc phục xong 63 hộ.

Nhà hư hỏng rất nặng có 74 trường hợp: Hiện nay đã khắc phục được 71/74 hộ, còn lại 03 hộ có hoàn cảnh rất khó khăn nên chưa khắc phục được, hiện nay đang ở tạm tại chỗ hoặc ở chung với cha mẹ.

Nhà hư hỏng nặng có 57 trường hợp: Đã khắc phục được 56/57, hiện nay còn 01 trường hợp (Lê Quang Phúc- Tân Phong) chưa khắc phục, lý do đi làm ăn xa.

          2. Để kịp thời triển khai các Nghị quyết của HĐND xã khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua, HĐND xã đã thảo luận và đề nghị:

         a. Ngoài các nhiệm vụ, phương hướng và giải pháp theo báo cáo của UBND xã, UBND xã cần:

 • Ngay sau khi các Nghị quyết của Hôi đồng nhân dân xã ban hành, Ủy ban nhân dân xã phải sớm thể chế hóa để tổ chức thực hiện. Trong đó hết sức chú ý đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các ngành trong cơ quan UBND xã đảm bảo các cơ chế, chính sách ban hành phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả tạo được đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và huy động được sự tham gia tích cực của tầng lớp nhân dân trong toàn xã.
 • Chỉ đạo các ngành, BND các thôn triển khai các Nghị quyết của HĐND xã đã được thông qua tại kỳ họp, đồng thời đề cao trách nhiệm, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các nội dung chất vấn tại kỳ họp, các kiến nghị Đoàn giám sát, thực hiện nghiêm túc những nội dung đã báo cáo, trước HĐND xã và cử tri trong toàn xã, đồng thời có báo cáo việc triển khai, thực hiện các nội dung trên tại kỳ họp thứ 8 HĐND xã.
 • Tiếp tục rà soát lại các quy định về việc quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu trong cơ quan đã buông lỏng sự quản lý nhà nước diễn ra trong thời gian qua.
 1. Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã, đại biểu HĐND xã, tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết của HĐND xã đề ra.
 1. Thảo luận các báo cáo, tờ trình, thông báo
 1. Các báo cáo của Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã, UBND xã, các ngành liên quan và Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Hội đồng nhân dân xã đã xem xét, thảo luận tại kỳ họp báo cáo của Thường trực HĐND xã về công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của các Ban HĐND xã.

Báo cáo của UBND xã về công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; về tình hình thu, chi ngân sách năm 2018; về việc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; về việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; về việc công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2018; về việc quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản năm 2018; báo cáo về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XII…

 1. Các tờ trình của HĐND xã và UBND xã
 • Trên cơ sở các tờ trình của Thường trực HĐND xã, HĐND xã đã xem xét và thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2019.
 • Đặc biệt kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XII, căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Thường trực HĐND xã đã có tờ trình trình HĐND xã danh sách nhữn người được lấy phiếu tín nhiệm (9) người là những người giữ chức vụ do HĐND xã khóa XII bầu.

Với tinh thần chung là đánh giá khách quan, công tâm, toàn diện, nhìn nhận cả quá trình phấn đấu, làm việc của những người được lấy phiếu tín nhiệm, HĐND xã đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 9 người do HĐND bầu. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp đã thống nhất thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND xã bầu.

 1.  Hoạt động chất vấn tại kỳ họp

Tại kỳ họp này đã có những câu hỏi liên quan đến tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình hình quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; Công tác bảo vệ môi trường …

Câu hỏi đã được Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và giải trình về nhiều vấn đề trong lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như những nội dung đại biểu HĐND xã chất vấn. Đồng chí đã đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước.

Phiên chất vấn diễn ra dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người chất vấn và trả lời chất vấn.

 1.  Về giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

Tại kỳ họp này với rất nhiều ý kiến cử tri, liên quan đến nhiều nội dung thuộc nhiều lĩnh vực giao thông thủy lợi, xây dựng cơ bản, điện nước, quản lý tài nguyên, môi trường … UBND xã đã có báo cáo số 255/BC-UBND ngày 20/12/2018 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XII.

Các nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong báo cáo đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân xã Ninh Xuân (http://ninhxuan.khanhhoa.gov.vn) để các vị đại biểu HĐND xã và cử tri trên địa bàn xã thuận tiện trong việc tra cứu, theo dõi.

 1. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp

Kỳ họp thứ 7, HĐND xã kháo XII đã thông qua 9 Nghị quyết:

 1. Nghị quyết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
 2.  Nghị quyết về thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách năm 2019.
 3.  Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.
 4. Nghị quyết về quản lý đất đai năm 2019.
 5. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
 6. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020.
 7. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND xã năm 2019.
 8. Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã.
 9.  Nghị quyết kỳ họp lần thứ 7, HĐND xã khóa XII./.
Họ tên*
Email*
Bình luận*
CdPTIY
10/8/2020 10:29:35 PM

Jj9Vgr http://pills2sale.com/ cheap viagra

Rlteu
10/19/2020 2:43:39 AM

ZTnbjm http://pills2sale.com/ levitra nizagara

EQBGsd
12/4/2020 7:53:04 AM

atqJnG https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

fLdn1o
12/13/2020 5:51:45 AM

9v0NSA http://xnxx.in.net/ xnxx videos

xTXqGF
12/13/2020 11:26:38 AM

yisk0h https://writemyessayforme.web.fc2.com/

D8i9Vx
12/15/2020 12:26:12 PM

hyUHmJ https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

narYt
1/9/2021 7:13:40 PM

MXDSrp https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

QrVay
1/9/2021 11:34:34 PM

gF7cvZ http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/30/2023 9:39:24 AM

^ Về đầu trang