Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Tài liệu

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THƯỜNG KỲ LẦN THỨ 10 
HĐND XÃ NINH XUÂN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ngày 10 tháng 7 năm 2020 (01 ngày)

Buổi sáng

 • 7giờ30’: Ổn định tổ chức, điểm danh đại biểu HĐND
 • Chào cờ (Đại biểu hát Quốc ca)
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 • Mời chủ tọa và thư ký kỳ họp lên làm việc
 • Chủ tọa kỳ họp điều hành kỳ họp (Thông qua Chương trình lỳ họp thứ 10)    
 • Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp
 1. PHẦN TRÌNH BÀY BÁO CÁO
 1. Báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020. xem link
 2. Báo cáo của UBND xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. xem link
 3. Thông báo của UBMTTQVN xã về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020. xem link
 4. Thông qua tờ trình của UBND xã về quyết toán ngân sách năm 2019. xem link
 5. Báo cáo của UBND xã về thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch điều chỉnh bổ sung ngân sách năm 2020. xem link
 6. Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. xem link
 7. Tờ trình đề nghị thu hồi diện tích đất 5% để giao cho bà Nguyễn Thị Nhiên. xem link
 8. Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình xây dựng cơ bản năm 2021. xem link
 9. Báo cáo của UBND xã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. xem link
 10. Báo cáo tiếp thu và giải trình của UBND xã qua thẩm tra các báo cáo của Ban kinh tế - xã hội và Ban pháp chế HĐND xã. xem link
 11. Báo cáo kết quả giám sát của HĐND xã về triển khai thực hiện phương án thu gom rác thải trên địa bàn xã. xem link
 12. Tờ trình của Thường trực HĐND xã về chương trình giám sát năm 2021. xem link
 13. Tờ trình của Thường trực HĐND xã về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “công tác quản lý và sử dụng đất các khu quy hoạch dân cư thôn Tân Mỹ và Ngũ Mỹ”. xem link
 14. Phát biểu của Thường trực HĐND thị xã  (nếu có). xem link

 

Buồi chiều, từ 14 giờ 00

 1. Thảo luận.
 2. Chất vấn và trả lời chất vấn.
 3. Tiếp thu, giải trình của các ngành và UBND xã.
 4. Chủ tịch HĐND xã kết luận qua thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

 

 1. PHẦN THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT
  1. Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2019.xem link
  2.  Nghị quyết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. xem link
  3. Nghị quyết về thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, Kế hoạch điều chỉnh bổ sung ngân sách năm 2020. xem link
  4. Nghị quyết về quản lý đất đai 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. xem link
  5. Nghị quyết về tiến độ XDCB 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020 và đăng ký danh mục xây dựng Nông thôn mới năm 2021. xem link
  6. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. xem link
  7. Nghị quyết về việc thu hồi diện tích đất 5% để giao cho bà Nguyễn Thị Nhiên. 
  8. Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2021. 
  9. Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát của HĐND xã chuyên đề về “công tác quản lý và sử dụng đất các khu quy hoạch dân cư thôn Tân Mỹ và Ngũ Mỹ”.
  10. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình xây dựng cơ bản năm 2021. 
  11. Nghị quyết về kỳ họp lần thứ 10, HĐND xã khóa XII. 
 • Chủ tịch HĐND xã bế mạc kỳ họp thứ 10
 • Chào cờ bế mạc. (Đại biểu hát Quốc ca)

Kết thúc kỳ họp

 

TÀI LIỆU ĐẠI BIỂU TỰ NGHIÊN CỨU

* Đại biểu tự nghiên cứu và cho ý kiến góp ý trong phiên thảo luận, không trình bày trước kỳ họp.

 1. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của các Ban Hội đồng nhân dân xã. 
 • Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã 
 • Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân xã 
  1. Các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND xã:
 • Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. 
 • Thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm, và kế hoạch điều chỉnh ngân sách năm 2020.
 • Quyết toán ngân sách năm 2019. 
 • Quản lý đất đai 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.
 • Điều chỉnh đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020. 
 • Xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020 và đăng ký danh mục xây dựng Nông thôn mới năm 2021. xem link
  1. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã về Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020.
  2. Báo cáo của Thường trực HĐND xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XII.
  3. Báo cáo của UBND xã về:
 • Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020.xem link
 •  Tình hình quản lý tài nguyên khoáng sản 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 
 • Tiến độ xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và đăng ký danh mục xây dựng Nông thôn mới năm 2021. xem link
 • Quản lý an ninh trật tự trên địa bàn 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020

Ghi chú: Tùy vào tình hình thực tế diễn biến của kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp sẽ quyết định điều chỉnh thời gian mỗi phiên họp cho phù hợp. Giữa các phiên họp sẽ nghỉ giải lao 15 phút.

 

 

 

 

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/30/2023 7:57:03 AM

^ Về đầu trang