Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

QUYẾT ĐỊNH - BÁO CÁO ISO

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã
Báo cáo việc xây dựng, chuyển đổi, áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Báo cáo việc xây dựng, chuyển đổi, áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Báo cáo việc xây dựng, chuyển đổi, áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
Ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Quyết định 174/QĐ-UBND của UBND xã Ninh Xuân về Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO năm 2020
Quyết định 119 Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định 119 Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định 119 Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Quyết định 105 Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định 105 Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định 105 Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/29/2023 1:50:37 PM

^ Về đầu trang