Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 6

NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 6
NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 6

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 6 NĂM 2019

            Để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra ngày càng cao về công tác CCHC không chỉ đòi hỏi cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức tốt, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, mà còn cần phải có nguồn lực để đầu tư, trước hết là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức. CCHC chỉ thực sự có hiệu quả khi chúng ta cải cách cả về con người và cần có quyết tâm thực sự cho đến nơi đến chốn chứ không thể làm theo kiểu "đánh trống, bỏ dùi".

             Vì vậy, xác định CCHC là một trong các giải pháp trọng tâm, UBND xã đã chỉ đạo các cán bộ, công chức tập trung thực hiện các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch CCHC, phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của các cán bộ, công chức bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác CCHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

            Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn xã, trong tháng 6, UBND xã đã tiếp tục tập trung cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã tổ chức thực hiện công tác CCHC với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trên địa bàn xã.

          Triển khai thực hiện giải quyết công việc được phù hợp và xuyên suốt. UBND đã chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện công văn số 1712/UBND ngày 03/6/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa về triển khai thực hiện quyết định 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai liên quan hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                               Nguyễn Thị Hoa

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/23/2019 9:34:09 PM

^ Về đầu trang