Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Mặt trận & Đoàn thể

1.Mật trận tổ quốc Việt Nam

 

2. Đoàn TNCS HCM

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ NINH XUÂN
KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2017 -2022

1. Bí thư

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: ĐINH NHẬT SANG

Sinh ngày: 19/11/1987;  Giới tính: Nam

Nơi sinh: Long Mỹ - Hậu Giang

Quê quán: Long Mỹ -Hậu Giang

Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp CTXH

Lý luận chính trị: Trung cấp

2. Phó bí thư

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Trần Văn Hoan

 Sinh ngày: 16/7/1990;  Giới tính: Nam

Nơi sinh: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Quê quán: Ninh Xuân, Ninh Hòa

 Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa: 12/12

 Chuyên môn: Trung cấp Công an xã

 Lý luận chính trị: Trung cấp

3. Phó bí thư

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Lê Anh Phát

Sinh ngày: 01/03/1989 ; Giới tính: Nam

 Nơi sinh: Bệnh viện Ninh Hòa

 Quê quán: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân.

Trình độ văn hóa: 12/12

Chuyên môn: Kỹ Sư công nghệ

Lý luận chính trị: Trung cấp.

 

4. Bí thư Chi đoàn Quân sự

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Lê Thị Xuân Vàng

Sinh ngày: 20/8/1990 ; Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Ninh Xuân, Ninh Hòa

 Quê quán: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa: 12/12

Chuyên môn: Trung cấp kế toán

Lý luận chính trị: Trung cấp

5. Bí thư chi đoàn
Vân Thạch

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thái Đạt

Sinh ngày: 11/4/1991;  Giới tính: Nam

Nơi sinh: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Quê quán: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Nghề nghiệp: Thợ hàn

Trình độ văn hóa: 12/12

Chuyên môn: CĐ Tài chính-Ngân hàng

Lý luận chính trị: Không

6.Bí thư chi đoàn
Phước Lâm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Phan Phước Tiến

Sinh ngày: 03/9/1990;  Giới tính: Nam

Nơi sinh: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Quê quán: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Nghề nghiệp: Tài xế lái xe

Trình độ văn hóa: 12/12

Chuyên môn: Trung cấp Cơ khí

 Lý luận chính trị: Không.

 

7.Bí thư chi đoàn
Tân Mỹ

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Huỳnh Bảo Hậu

Sinh ngày: 12/11/1992;  Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Quê quán: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa: 12/12

Chuyên môn: Cử nhân giáo dục Chính trị

Lý luận chính trị: Đại học

8. Bí thư chi đoàn
Tân Phong

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Đặng Thị Ngọc Hằng

Sinh ngày: 19/03/1991

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Ninh Thân, Ninh Hòa

Quê quán: Ninh Thân, Ninh Hòa

Nghề nghiệp: Nông

Trình độ văn hóa: 10/12

Lý luận chính trị: Không

9. Bí thư chi đoàn
Ngũ Mỹ

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Trịnh Thị Thu Thảo

Sinh ngày: 01/02/1996;  Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Quê quán: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Nghề nghiệp: Nông

Trình độ văn hóa: 12/12

Chuyên môn: Trung cấp Y Sỹ Đa khoa

Lý luận chính trị: Không

 

10. Bí thư chi đoàn
Tân Sơn

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Hồ Thị Mỹ Thành

Sinh ngày: 18/07/1995;  Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Quê quán: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Nghề nghiệp: Nông

Trình độ văn hóa: 10/12

Chuyên môn: Không

Lý luận chính trị: Không

11. BT. Chi đoàn
 Trường L.T.Kiệt

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Phan Thị Như Trung

Sinh ngày: 19/12/1984 ;  Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Ninh Hòa, Ninh Hòa

Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh

Đơn vị công tác: Trường THCS Lý Thường Kiệt

Trình độ văn hóa: 12/12

Chuyên môn: Sư Phạm Ngữ Văn

Lý luận chính trị: Không

12. Bí thư chi đoàn
Mầm Non

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Phạm Thị Mỹ Hiền

Sinh ngày: 05/05/1991 ;  Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Quê quán: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Đơn vị công tác: Trường Mầm non Ninh Xuân

Trình độ văn hóa: 12/12

Chuyên môn: Trung cấp điều dưỡng

Lý luận chính trị: Không

 

13. Bí thư chi đoàn
Trường NX1

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Trương Thị Phương Thảo

Sinh ngày: 16/10/1991 ;  Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Ninh Quang, Ninh Hòa 

Quê quán: Ninh Quang, Ninh Hòa

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học NX I

Trình độ văn hóa: 12/12

Chuyên môn: Trung cấp y sỹ đa khoa

Lý luận chính trị: Không

14. Bí thư chi đoàn
Trường NX 2

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Trần Thị Kim Lễ

Sinh ngày: 16/10/1991 ;  Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Quê quán: Ninh Xuân, Ninh Hòa

Đơn vị công tác:Trường Tiểu học NX II

Trình độ văn hóa: 12/12

Chuyên môn: ĐH Sư phạm tiểu học

Lý luận chính trị: Không

15. UVBCH

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thành Hưng

Sinh ngày: 25/11/1982 ; Giới tính: Nam

Nơi sinh: Ninh Phụng, Ninh Hòa

Quê quán: Ninh Phụng, Ninh Hòa

Chức vụ hiện nay: Công chức VH-XH

Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân.

Trình độ văn hóa: 12/12

Chuyên môn: Cao đẳng CNTT, Đang học ĐHHC

 

3. Hội Nông dân

 

4 Hội Cựu chiến binh

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
BAN CHẤP HÀNH
HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ NINH XUÂN
KHÓA VII , NHIỆM KỲ 2017 -2021

1. Họ và tên khai sinh: Lê Văn Thời

2. Sinh ngày: 1962;  Giới tính: Nam

3. Quê quán: Bình Sơn, Quảng Ngãi

4. Nơi ở hiện nay: Phước Lâm, Ninh Xuân

5. Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB

6. Trình độ văn hóa: 12/12

7. Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân.

8. Trình độ chuyên môn: T.Cấp Chính trị

2. Lê Văn Minh

1. Họ và tên khai sinh: Lê Văn Minh

2. Sinh ngày: 1963;  Giới tính: Nam

3. Quê quán: .............................

4. Nơi ở hiện nay: Phước Lâm, Ninh Xuân

5. Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội CCB

6. Trình độ văn hóa: 12/12

7. Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân.

8. Trình độ chuyên môn: T.Cấp Chính trị

3. Nguyễn Phạm Công

1. Họ và tên khai sinh: Nguyễn Phạm Công

2. Sinh ngày: 1984;  Giới tính: Nam

3. Quê quán: Điện Bàn, Quảng Nam

4. Nơi ở hiện nay: Tân Mỹ, Ninh Xuân

5. Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

6. Trình độ văn hóa: 12/12

7. Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân.

8. Trình độ chuyên môn: T.Cấp Chính trị

9. Lý luận chính trị: Trung cấp.

 

4. Lê Huy

1. Họ và tên khai sinh: Lê Huy

2. Sinh ngày: 1955;  Giới tính: Nam

3. Quê quán: Ninh Xuân, Ninh Hòa

4. Nơi ở hiện nay: Vân Thạch, Ninh Xuân

5. Chức vụ: Chi Hội trưởng Vân Thạch

6. Trình độ văn hóa: 12/12

7. Đơn vị công tác: Thôn Vân Thạch.

8. Trình độ chuyên môn: T.Cấp Chính trị HC

5. Mai Song

1. Họ và tên khai sinh: Mai Song

2. Sinh ngày: 1959;  Giới tính: Nam

3. Quê quán: Ninh Xuân, Ninh Hòa

4. Nơi ở hiện nay: Ngũ Mỹ, Ninh Xuân

5. Chức vụ: Chi Hội trưởng Ngũ Mỹ

6. Trình độ văn hóa: 8/12

7. Đơn vị công tác: Thôn Ngũ Mỹ

8. Lý luận Chính Trị: Sơ cấp

6. Nguyễn Văn Tấn

1. Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Tấn

2. Sinh ngày: 1959;  Giới tính: Nam

3. Quê quán: Thái Thụy, Thái Bình

4. Nơi ở hiện nay: Phước Lâm, Ninh Xuân

5. Nghề nghiệp: Nông

6. Trình độ văn hóa: 12/12

7. Trình độ chuyên môn: T.Cấp Chính trị

7. Nguyễn Chánh

1. Họ và tên khai sinh: Nguyễn Chánh

2. Sinh ngày: 1972;  Giới tính: Nam

3. Quê quán: Ninh Quang, Ninh Hòa

4. Nơi ở hiện nay: Tân Phong, Ninh Xuân

5. Nghề Nghiệp: Nông

6. Trình độ văn hóa: 11/12

7. Trình độ chuyên môn: Không

8. Hoàng Văn Dũng

1. Họ và tên khai sinh: Hoàng Văn Dũng

2. Sinh ngày: 1962;  Giới tính: Nam

3. Quê quán: Trực Ninh, Nam Định

4. Nơi ở hiện nay: Phước Lâm, Ninh Xuân

5. Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ Phước Lâm

6. Trình độ văn hóa: 10/10

7. Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân.

8. Trình độ chuyên môn: TC Chính trị

9. Võ Xuân Dương

1. Họ và tên khai sinh: Võ Xuân Dương

2. Sinh ngày: 1959;  Giới tính: Nam

3. Quê quán: Đồng Hới, Quảng Bình

4. Nơi ở hiện nay: Tân Sơn, Ninh Xuân

5. Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ Tân Sơn

6. Trình độ văn hóa: 8/10

7. Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân.

10. Nguyễn Văn Đỗ

1. Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Đỗ

2. Sinh ngày: 1964;  Giới tính: Nam

3. Quê quán: Ninh Xuân, Ninh Hòa

4. Nơi ở hiện nay: Vân Thạch, Ninh Xuân

5. Chức vụ: Phó BND thôn Vân Thạch

6. Trình độ văn hóa: 9/12

7. Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân

8. Lý luận Chính Trị: Không

11. Nguyễn Văn Hiền

1. Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Hiền

2. Sinh ngày: 1976;  Giới tính: Nam

3. Quê quán: Ninh Bình, Ninh Hòa

4. Nơi ở hiện nay: Vân Thạch, Ninh Xuân

5. Chức vụ: Phó Chỉ huy Quân sự xã

6. Trình độ văn hóa: 12/12

7. Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân.

 

12. Trần Văn Nhược

1. Họ và tên khai sinh: Trần Văn Nhược

2. Sinh ngày: 1964;  Giới tính: Nam

3. Quê quán: Ninh Thân, Ninh Hòa

4. Nơi ở hiện nay: Tân Phong, Ninh Xuân

5. Chức vụ: Chủ tịch UBMT TQVN xã

6. Trình độ văn hóa: 12/12

7. Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân.

8. Trình độ chuyên môn: T.Cấp Chính trị

 

5. Hội Phụ nữ

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/30/2023 7:58:58 AM

^ Về đầu trang