Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tuyên truyền CCHC

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4 NĂM 2019

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4 NĂM 2019
NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4 NĂM 2019

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4 NĂM 2019

                              

 Xác định nhiệm vụ Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng chính quyền, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, không những trong tháng 4 năm 2019 mà hàng năm UBND xã Ninh Xuân đã thực hiện tốt công tác CCHC Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương.

 Tiếp tục thực hiện và duy trì các pano tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ quan và nhà làm việc một cửa: “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước” và phương châm “ Dân chủ, nhanh gọn, đúng luật” tiếp tục tuyên truyền thông điệp “ Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí” công bố bộ danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3.

Đăng tải các kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của UBND xã như: kế hoạch cải cách hành chính thị xã năm 2019, kế hoạch cải cách hành chính của UBND xã năm 2019. Tuyên truyền cho công dân biết việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm mới, tuyên truyền trang nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn để công dân biết thực hiện. Đồng thời tổ hướng dẫn thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 của xã cách thức thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 cho tổ chức, công dân tại ngay bộ phận một cửa xã.

          Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân khi đến liên hệ công tác.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hành chính. UBND xã đã trang bị đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất với trang bị đầy đủ như máy tính, máy in, máy scan … góp phần phục vụ tốt hoạt động chuyên môn và công tác CCHC tại địa phương.

Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã được kịp thời công khai, niêm yết đầy đủ, khoa học tại bộ phận một cửa.

Với những nổ lực trên trong tháng 4 năm 2019 bộ phận một cửa xã Ninh Xuân đã tiếp nhận 153 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết sớm, đúng hẹn, không có hò sơ chậm muộn. Với việc thực hiện nghiêm túc các bước từ nhận, giải quyết đến trả hồ sơ đúng quy định, thủ tục hành chính đơn giản, cán bộ phcuj vụ nhiệt tình … nên cơ chế một cửa của xã trong thời gian qua được các cơ quan, tổ chức, cá nhân đánh giá cao.

Trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ninh Xuân sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng nếp sống văn hóa công sở, làm việc đúng giờ; tận tâm phục vụ nhân dân; đồng thời đẩy mạnh công tác uyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về cải cách hành chính, gắn cải cách hành chính, gắn cải cách hành chính với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Nguyễn Thị Hoa

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/4/2023 9:05:53 AM

^ Về đầu trang