Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Kế hoạch

Đăng ký cấp giấy CNQSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất năm 2021

Đăng ký cấp giấy CNQSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất năm 2021

Đăng ký cấp giấy CNQSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất năm 2022
Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021

Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021

Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021
Kế hoạch đảm bảo ATTP năm 2021

Kế hoạch đảm bảo ATTP năm 2021

kê hoạc triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn Ninh Xuân năm 2021
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Kế hoạch xây dựng công trình, hàng mục các công trình năm 2021

Kế hoạch xây dựng công trình, hàng mục các công trình năm 2021

Kế hoạch xây dựng công trình, hàng mục các công trình năm 2021
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 2020

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 2020

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 2020
Kế hoạch công tác tư pháp năm 2020

Kế hoạch công tác tư pháp năm 2020

Kế hoạch công tác tư pháp năm 2020
Phân công nhiệm vụ thành viên Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
Kế hoạch giải tỏa hành làng an toàn đường bộ, bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn xã Ninh Xuân

Kế hoạch giải tỏa hành làng an toàn đường bộ, bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn xã Ninh Xuân

Kế hoạch giải tỏa hành làng an toàn đường bộ, bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn xã Ninh Xuân
Kế hoạch Kiểm tra công tác môi trường đoạn đường liên xã Ninh Phụng - Ninh Xuân- Ninh Thân

Kế hoạch Kiểm tra công tác môi trường đoạn đường liên xã Ninh Phụng - Ninh Xuân- Ninh Thân

Kế hoạch Kiểm tra công tác môi trường đoạn đường liên xã Ninh Phụng - Ninh Xuân- Ninh Thân
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/30/2023 9:11:11 AM

^ Về đầu trang