Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Hội đồng nhân dân

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NINH XUÂN

KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

Họ và tên khai sinh: Trương Be

Sinh ngày: 04/12/1961;  Giới tính: Nam

Địa chỉ: Vân Thạch – Ninh Xuân

Đơn vị công tác: Vân Thạch – Ninh Xuân

Trình độ văn hóa: 10/12

Chức vụ: Bí thư chi bộ Vân Thạch

Họ và tên khai sinh: Lê Minh Hài

Sinh ngày: 1980;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ: Vân Thạch- Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Công chức Địa Chính - Xây dưng - Nông nghiệp

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Hoa

Sinh ngày: 25/5/1983;  Giới tính:  Nữ

Địa chỉ :  Xuân Hòa- Ninh Phụng

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Văn Phòng- Thống kê

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thành Nam

Sinh ngày: 18/7/1978;     Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Vân Thạch – Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa: 12/12

Chức vụ:  Trưởng Công an xã

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Hải

Sinh ngày: 27/2/1977;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Ngũ Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

Họ và tên khai sinh: Lê Anh Phát

Sinh ngày: 03/01/1989;   Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Ngũ Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Văn phòng Đảng ủy

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Tấn Tạo

Sinh ngày: 11/03/1983;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Phước Lâm – Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Phó chủ tịch Mặt trận

 

Họ và tên khai sinh: Lê Ngọc Châu

Sinh ngày: 18/10/1962;      Giới tính: Nam

Địa chỉ:  Phước Lâm - Ninh Xuân

Đơn vị công tác: Thôn Phước Lâm  

Trình độ văn hóa:  10/10

Họ và tên khai sinh: Lê Bảo Hoàng

Sinh ngày: 22/5/1984;     Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Bình Thành – Ninh Bình

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  CC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường

Họ và tên khai sinh: Võ Hương

Sinh năm: 1971

Địa chỉ:  Phước Lâm - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Chức vụ: Chủ tich UBND xã

Trình độ chuyên môn: ĐH CTXD  Đảng- CQ

Trình độ Chính trị: Trung cấp

Họ và tên khai sinh: Ngô Xuân Quang

Sinh ngày: 24/02/1977;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Phước Lâm – Ninh Xuân

Đơn vị công tác: Trường THCS Lý Thường Kiệt

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Hiệu Trưởng

Họ và tên khai sinh: Đoàn Phước Hải

Sinh ngày:19/9/1969;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Phước Lâm - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

ọ và tên khai sinh: Nguyễn Thành Hưng

Sinh ngày: 25/11/1982 ;    Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Phước Lâm – Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Công chức Văn hóa- Xã hội

 

Họ và tên khai sinh: Lê Thị Hồng Thiện

Sinh ngày: 1985;  Giới tính:  Nứ

Địa chỉ:  Phước Lâm - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  11/12

Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Phụ Nữ

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Phú Tài

Sinh ngày: 16/5/1983;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Tân Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Phó chủ tịch UBND xã

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Phạm Công

Sinh ngày: 1984;      Giới tính: Nam

Địa chỉ:  Tân Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Phó Chủ tịch Hội Nông dân

 

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Trinh

Sinh ngày: 01/12/1971;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Tân Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thế Vinh

Sinh ngày: 1981;       Giới tính:  Nam

Địa chỉ: Đại Mỹ- Ninh Thân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Công chức Tư Pháp- Hộ tịch

Họ và tên khai sinh: Phú Đông

Sinh ngày: 08/03/1960;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Tân Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  10/12

Chức vụ: Trưởng thôn Tân Mỹ

Họ và tên khai sinh: Trần Văn Hoa

Sinh ngày:1990;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Tân Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Đài Truyền thanh

Họ và tên khai sinh: Lê Văn Tắc

Sinh ngày: 25/03/1986;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Tân Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Chỉ huy trưởng Quân Sự

Họ và tên khai sinh: Lê Thị Điển

Sinh ngày: 22/01/1966;     Giới tính:  Nữ

Địa chỉ:  Tân Phong - Ninh Xuân

Đơn vị công tác: Tân Mỹ - Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:   1012

Chức vụ:  Chi hội Phụ Nữ Tân Phong

 

Họ và tên khai sinh: NguyLợi

Sinh ngày:1980;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ :  Tân Phong, Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Trưởng thôn Tân Phong

Họ và tên khai sinh: Trần Văn Nhược

Sinh ngày: 25/02/1964 ;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Tân Phong – Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Chủ tịch UBMT TQVN

Họ và tên khai sinh: Võ Xuân Dương

Sinh ngày:  1959;    Giới tính:  Nam

Địa chỉ: Tân Sơn - Ninh Xuân  

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Trưởng thôn Tân Sơn

Họ và tên khai sinh: Đinh Nhật Sang

Sinh ngày:  1987;    Giới tính:  Nam

Địa chỉ: Tân Sơn - Ninh Xuân  

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Bí Thư ĐoànThanh Niên

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Thu Thẩm

Sinh ngày:  1975;    Giới tính:  Nữ

Địa chỉ: Vân Thạch - Ninh Xuân  

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Công chức Tài chính - Kế toán

   
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/30/2023 9:34:21 AM

^ Về đầu trang