Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Hội đồng nhân dân

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NINH XUÂN

KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

Họ và tên khai sinh: Trương Be

Sinh ngày: 04/12/1961;  Giới tính: Nam

Địa chỉ: Vân Thạch – Ninh Xuân

Đơn vị công tác: Vân Thạch – Ninh Xuân

Trình độ văn hóa: 10/12

Chức vụ: Bí thư chi bộ Vân Thạch

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Phạm Công

Sinh ngày: 24/12/1984;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Tân Mỹ- Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Phó Trưởng Công an xã

Họ và tên khai sinh: Lê Dìa

Sinh ngày: 15/02/1957;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Ngũ Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  Ngũ Mỹ - Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  11/12

Chức vụ:  Trưởng thôn

Họ và tên khai sinh: Hoàng Văn Dũng

Sinh ngày: 18/10/1962;      Giới tính: Nam

Địa chỉ:  Phước Lâm - Ninh Xuân

Đơn vị công tác: Thôn Phước Lâm  

Trình độ văn hóa:  10/10

Chức vụ:  Phó Bí thư chi bộ thôn

 

Họ và tên khai sinh: Võ Xuân Dương

Sinh ngày: 12/02/1959;      Giới tính: Nam

Địa chỉ:  Tân Sơn - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  Tân Sơn - Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  9/12

Chức vụ:  Trưởng thôn

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Phú Đông

Sinh ngày: 16/11/1961;       Giới tính:  Nam

Địa chỉ: Tân Mỹ - Ninh Xuân  

Đơn vị công tác:  Tân Mỹ - Ninh Xuân  

Trình độ văn hóa:  9/12

Chức vụ:  Trưởng thôn

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Gà

Sinh ngày: 08/03/1963;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Tân Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  9/12

Chức vụ:  Phó chủ tịch  Ủy ban MTTQVN

Họ và tên khai sinh: Đoàn Phước Hải

Sinh ngày:19/9/1969;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Phước Lâm - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Chủ tịch HĐND xã

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Hải

Sinh ngày: 27/2/1977;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Ngũ Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

Họ và tên khai sinh: Ngô Văn Hiếu

Sinh ngày: 22/01/1970;     Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Tân Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác: Tân Mỹ - Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:   12/12

Chức vụ:  Phó Trưởng thôn Tân Mỹ

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Hoa

Sinh ngày: 25/5/1983;  Giới tính:  Nữ

Địa chỉ :  Xuân Hòa- Ninh Phụng

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Văn Phòng- Thống kê

Họ và tên khai sinh: Lê Bảo Hoàng

Sinh ngày: 22/5/1984;     Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Bình Thành – Ninh Bình

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  CC Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường

Họ và tên khai sinh: Trần Văn Hoan

Sinh ngày:  16/7/1990;    Giới tính:  Nam

Địa chỉ: Tân Mỹ - Ninh Xuân  

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Phó Bí thư Đoàn TN

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thành Hưng

Sinh ngày: 25/11/1982 ;    Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Phước Lâm – Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Công chức Văn hóa- Xã hội

Họ và tên khai sinh: Võ Hương

Sinh ngày: 01/11/1971;    Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Phước Lâm – Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Phó chủ tịch UBND xã

Họ và tên khai sinh: Bùi Thị Song Na

Sinh ngày: 10/03/1983;   Giới tính:  Nữ

Địa chỉ:  Phước Lâm – Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND thị xã Ninh Hòa

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Phó ban Kinh tế

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thành Nam

Sinh ngày: 18/7/1978;     Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Vân Thạch – Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa: 12/12

Chức vụ:  Trưởng Công an xã

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Ngọc

Sinh ngày: 09/01/1963;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ: Tân Phong – Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  Tân Phong – Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  9/12

Chức vụ:  Trưởng thôn

Họ và tên khai sinh: Trần Văn Nhược

Sinh ngày: 25/02/1964 ;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Tân Phong – Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Chủ tịch UBMT TQVN

Họ và tên khai sinh: Lê Anh Phát

Sinh ngày: 03/01/1989;   Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Ngũ Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

Họ và tên khai sinh: Ngô Xuân Quang

Sinh ngày: 24/02/1977;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Phước Lâm – Ninh Xuân

Đơn vị công tác: Trường THCS Lý Thường Kiệt

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Hiệu Trưởng

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Phú Tài

Sinh ngày: 16/5/1983;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Tân Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Phó chủ tịch UBND xã

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Tấn Tạo

Sinh ngày: 11/03/1983;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Phước Lâm – Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Phó chủ tịch Hội Nông Dân

Họ và tên khai sinh: Lê Văn Tắc

Sinh ngày: 25/03/1986;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Tân Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Chỉ huy trưởng Quân Sự

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Thu Thẩm

Sinh ngày: 22/6/1975;  Giới tính:  Nữ

Địa chỉ:  Vân Thạch – Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Công chức Tài chính – Kế toán

Họ và tên khai sinh: Lê Thị Thu Thủy

Sinh ngày: 08/03/1991;  Giới tính:  Nữ

Địa chỉ:  Tân Phong – Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  Trung tâm Dân số thị xã NH

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Nhân Viên

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Trinh

Sinh ngày: 01/12/1971;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Tân Mỹ - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Chủ tịch UBND xã

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thế Vinh

Sinh ngày: 01/01/1981;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Chấp Lễ - Ninh Thân

Đơn vị công tác:  UBND xã Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Họ và tên khai sinh: Đinh Xuân

Sinh ngày: 04/8/1985;  Giới tính:  Nam

Địa chỉ:  Vân Thạch - Ninh Xuân

Đơn vị công tác:  Vân Thạch  - Ninh Xuân

Trình độ văn hóa:  12/12

Chức vụ:  Trưởng Thôn

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/24/2021 7:50:36 PM

 
 
 
 
 
Thiết kế website          
 
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang