Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC,

CÁ NHÂN VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị theo đường dây nóng như sau:

1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Ninh Xuân:

Địa chỉ: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3620234 hoặc 0258. 613095

mail: ninhxuan.nh@khanhhoa.gov.vn

* Số điện thoại của người đứng đầu cơ quan UBND xã Ninh Xuân:

          Chủ tịch UBND xã : ông Võ Hương.

          Điện thoại : 0988 814117

          Email : vhuong@khanhhoa.gov.vn

* Phụ trách chung và tiếp nhận PAKN UBND xã Ninh Xuân:

Công chức Văn phòng Thống kê: Bà Nguyễn Thị Hoa

          Điện thoại: 0258. 3613095

* Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Xuân: ông Nguyễn Thông

          Điện thoại : 02583.620234

          * Phụ trách chung Bộ phân Một cửa, xã Ninh Xuân: Bà Nguyễn Thị Hoa

          Điện thoại: 0258 3613095

2. Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ: 

Địa chỉ: 01 Trần Phú, Nha Trang 

Điện thoại: (0258) 3810440

Email: cchc.snv@khanhhoa.gov.vn hoặc caicachhanhchinhkh@gmail.com 

3. Phòng KSTTHC – Vp UBND tỉnh :

Địa chỉ : 01, Trần Phú, Tp. Nha Trang.

Điện thoại : 0258.3822765

Email : pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn

4. Chuyên mục “Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa” hoặc chuyên mục “Góp ý và hỏi đáp” trên Cổng Thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ truy cập: http://cchc.khanhhoa.gov.vn. 

5. Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn

* Gửi đến cơ quan: 

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.

Số điện thoại chuyên dùng: 0258.3822765

Địa chỉ thư điện tử: pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/30/2023 9:29:44 AM

^ Về đầu trang