Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia

triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia
Phản ánh - Kiến nghị

Phản ánh - Kiến nghị

Phản ánh - Kiến nghị
Công văn đề nghị khắc phục hạn chế sau khi kiểm tra CCHC năm 2019

Công văn đề nghị khắc phục hạn chế sau khi kiểm tra CCHC năm 2019

Công văn đề nghị khắc phục hạn chế sau khi kiểm tra CCHC năm 2019
Báo tổng kết công các cái cách hành chính năm 2019

Báo tổng kết công các cái cách hành chính năm 2019

Báo tổng kết công các cái cách hành chính năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Công văn đề nghị khắc phục hạn chế thiếu sót, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện tốt công tác CCHC năm 2019

Công văn đề nghị khắc phục hạn chế thiếu sót, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện tốt công tác CCHC năm 2019

Công văn đề nghị khắc phục hạn chế thiếu sót, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện tốt công tác CCHC năm 2019
Danh mục thủ tục hành chính cho phép thanh toán phí, lệ phí trực tuyến thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công

Danh mục thủ tục hành chính cho phép thanh toán phí, lệ phí trực tuyến thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công

Danh mục thủ tục hành chính cho phép thanh toán phí, lệ phí trực tuyến thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công

Báo cáo Công tác CCHC Quý III năm 2019

Báo cáo Công tác CCHC Quý III năm 2019

KẾ HOẠCH CCHC XÃ NINH XUÂN

ngày tháng năm 2019, UBND xã Ninh Xuân đã ban hành Quyết định số /QĐ-UBND ban hành kế hoach CCHC năm 2019
Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ CCHC năm 2019

Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ CCHC năm 2019

Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ CCHC năm 2019
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/20/2020 3:56:07 AM

^ Về đầu trang