Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Báo cáo

BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC NĂM 2021

1. Báo cáo Cải cách hành chính Quý I        Xem:   Link

2. Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020      Xem:   Link

3. Báo cáo tổng thể 10 năm CCHC    Xem: Link

4. Báo cáo chuyên đề CCHC phục vụ kiểm tra:

BÁO CÁO CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020

1. Báo cáo Cải cách hành chính Quý I        Xem:   Link

2. Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020      Xem:   Link

3. Báo cáo tổng thể 10 năm CCHC    Xem: Link

4. Báo cáo chuyên đề CCHc phục vụ kiểm tra:  Xem link: Link

 

BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM  2019

Báo cáo Cải cách hành chính Quý I

  Xem link tại đây: LINK

Báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

  Xem link tại đây: Link

Báo cáo Cải cách hành chính Quý III

  Xem link tại đây: Link

Báo cáo tổng kết công tác CCHC

 Xem link tại đây: Link

 

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/30/2023 9:53:26 AM

^ Về đầu trang